Vianna Stibal

Thetahealing

Thetahealing - sjefen blant healingmetodene!

Midt på 1990-tallet ble trebarnsmoren Vianna Stibal rammet av en kreftform som raskt var i ferd med å ødelegge det høyre lårbenet hennes. Alt hun forsøkte av tradisjonell og alternativ medisin mislyktes. Som en siste utvei tok hun i bruk en enkel teknikk som hun allerede benyttet seg av i sitt arbeid som klarsynt.

Snart kunne hun forbløffet fastslå hun at hun hadde helbredet seg selv i løpet av et øyeblikk! Vianna begynte straks å bruke teknikken bevisst i møte med klienter og opplevde at den ene etter den andre ble mirakuløst helbredet.

Etter å ha anvendt metoden på en rekke personer med ulike lidelser, fant Vianna ut hvorfor teknikken fungerte: Helbredelsen skjedde mens sinnet befant seg i thetatilstand.

Minst like spennende som historien bak Viannas selvhelbredelse er det faktum at teknikken ifølge henne selv er lett å lære bort! Og det gjør hun villig vekk, som takk til skaperen av alt som er som gjorde henne frisk.

Tro er avgjørende

Thetahealing er en slags konsentrert bønn som fører til fysisk, psykisk og åndelig helbredelse. Ett krav er absolutt for at teknikken skal virke: Du må ha en grunnleggende tro på skaperen av alt som er. Fikk dette deg til å nøle? Vianna understreker at thetahealing ikke har noen religiøs tilknytning. Prosessen er heller ikke knyttet til alder, kjønn, folkeslag, farge, trosbekjennelser eller religion. Det handler kun om den skapende energien i alt som er.

I thetahealing samarbeider vi med skaperen av alt som er.

Da Vianna fikk bekreftet at hun var helbredet, avla hun i takknemlighet et løfte til skaperen om å gi teknikken videre til alle som ønsker å lære den. Det løftet har hun holdt. Røntgenbildene av det syke benet sitt har hun fremdeles. For noen få år siden tok hun dem med til en spesialist for å få en uttalelse, og han mente at den som eide det benet, måtte være død. Men her er hun, med ny bok og lærdom vi alle kan ha glede av!

Hvordan det virker

Over flere år fikk Vianna Stibal opplæring fra skaperen i hvordan hun skulle koble seg til den universelle kraften i den hensikt å helbrede. Nå deler hun gaven med oss. Hun avslører hvordan vi stiller hjernen inn på og oppretter forbindelse med den skapende energien som strømmer gjennom alt som er. Vi får vi en direkte opplevelse av at arbeid med tro og følelser umiddelbart kan forandre den tenkemåten som skaper sykdom, og vi får vite hvordan vi kan utvikle evnen som allerede ligger i oss til å skape forandring på alle plan ved å koble oss til skaperen av alt som er.

Vianna har fått forklart at vi er bygget opp av fire nivåer, det grunnleggende trosnivået, det genetiske nivået, det historiske nivået og sjelenivået. Helbredelsesteknikkene hennes er basert på dette. Når vi fjerner og erstatter programmeringer på de fire nivåene blir kroppen i stand til å overvinne fysisk sykdom og kvitte seg med følelsesmessige blokkeringer. Vianna er overbevist om at vi skaper vår egen virkelighet, og at vi alle er forent med Gud, eller den skapende kraften i universet.

Utnytt hjernebølgene

Sinnet har fem forskjellige hjernebølger som er i kontinuerlig bevegelse: Alfa, beta, gamma, delta og theta. Alt vi gjør og alt vi sier, reguleres av frekvensen i disse hjernebølgene. Thetabølgene styrer den delen av sinnet som ligger mellom det bevisste og det ubevisste, en svært avslappet tilstand som også brukes i hypnose. Når sinnet befinner seg i thetatilstand, senkes hjernebølgene til en frekvens på fire til sju svingninger per sekund, en tilstand for eksempel vismenn hensetter seg i for å få tilgang til den absolutte ro. Thetabølgene rommer minner og fornemmelser. De styrer også holdninger, trossystemer og atferd, og de lar seg påvirke.

Spontan helbredelse

På thetainivå kan du oppleve spontan fysisk helbredelse, sier Vianna, og hun vet hva hun snakker om. Det skjer når vi gjennom direkte kommunikasjon med skaperen befaler en forandring av inngrodde negative budskap som jevnlig overføres fra sinnet til kroppen. Hvis kroppen ikke mottar spontan helbredelse når befalingen er fremsatt, foreligger det en underbevisst programmering som blokkerer. Denne programmeringen må da finnes og forandres, noe som kan gjøres ved hjelp av teknikkene som beskrives i detalj i boken.

Det er kun noen få følelser og trossystemer som ligger til grunn for alle lidelser, har Vianna erfart, og all sykdom forårsakes av at man har holdt fast ved visse programmeringer over lengre tid. Når programmeringene fjernes og erstattes, forsvinner sykdommen.

Hun har også erfart at thetahealing ikke bare lindrer fysiske og psykiske lidelser. Det er også en metode man kan benytte for å kommunisere med skaperen i sin alminnelighet, blant annet når man ønsker hjelp til manifestering av hendelser og fysiske objekter.

Vokt deg for negativ adferd

I dyp thetatilstand forsterkes innholdet i tanker og ord. Når noen snakker direkte til deg, og for eksempel spør: ”Har du det bra? Du ser ikke helt frisk ut!” er det opp til deg, ved hjelp av din frie vilje, om du vil akseptere eller avvise denne suggestive tanken. Hvis du aksepterer den, er det fare for at du kan bli syk – eller sliten, trist, glad, full av energi osv., alt avhengig av det suggestive utsagnet.

Vær derfor svært forsiktig med tankeformer som rettes mot deg og hvordan du tar imot dem. Etter hvert som intuisjonen din forsterkes, vil du bli bevisst på dem.

Ved å opprettholde en bevisst thetatilstand kan vi skape hva som helst og forandre virkeligheten i løpet av et øyeblikk. For i thetahealing samarbeider vi med skaperen av alt som er.