Påmelding til kurs

Du er å anse som påmeldt på kurs når du har sendt en påmelding og innbetalt depositum og fått tilbakemelding på dette.

  1. Meld deg på kurset ved å gjøre ett av følgende:

  1. Betal inn depositum

Nærmere informasjon

Hvis du trenger mer info enn det som står på websiden kan du ringe meg på 971 11 463 (om kurset) eller lokal kontakt på stedet (for å finne frem). Hvis du ringer meg så se ovenfor under punkt 1 når det passer best å gi mer informasjon. Se kalenderen hvis du ønsker nærmere info om hvor jeg har behandlinger.

Påmeldingsfrist

Normal frist for påmelding settes 6 uker før kursstart av hensyn til reisende som skal bestille reisebillett og for å kunne avbestille evt lokaler om kurset ikke oppnår minimum antall kursdeltakere. Er ikke kurset oppfylt med minimum antall deltakere på 10 vil kurset bli avlyst. Reisende med fly bes om å sørge for få bekreftet at minimum antall deltakere er oppnådd før billettbestilling. Se påmeldingsfrist for hvert enkelt sted her.

Påmeldingsregler

Ved påmelding betales et depositum på kr 1.000 til konto nr 4448.12.16696 dog senest 6 uker før kursstart. Innbetaling regnes som godkjent påmelding. Resterende beløp betales enten over samme konto før kurset eller kontant ved kursstart. Jeg tar IKKE kort. Har du betalt alt over konto så tar du med kvittering fra bank eller nettbank.

 

Avlysning av kurs

Ved avlysning av kurs betales hele beløpet tilbake. Om du ønsker det kan du heller komme på et annet av mine kurs og overføre beløpet dit.

 

Hvis du ikke møter på kurset.

Hvis du selv bestemmer deg for å ikke komme på kurset, uansett grunn, etter påmelding, blir du trukket hele depositumet på kr 1.000. 

 

Er du derimot syk på kurstidspunktet og har legeerklæring vil du få tilbake hele det innbetalte beløpet.