Akupunktur 2000

Akupunktur 2000 er et akupunktursystem som ble oppdaget av dansken John Boel.

Akupunktur gjøres ved å stimulere reflekspunkter med akupunkturnåler på kroppen som tilsvarer smerter eller ubalanser andre steder i kroppen.

I akupunktur 2000 setter vi akupunkturnåler i ledd for å fjerne smerter og ubalanser.

For en grundig innføring i akupunktur 2000 kan du gjerne titte på hjemmesiden til opphavsmannen, dansken John Boel.

 

 

Hva hjelper akupunktur 2000 mot?

Eksempler på hva som er behandlet med akupunktur 2000 med hell, jfr. opphavsmannen John Boel. F. eks:

©              Sportsskader

©              Smerter

©              Visse typer øyeproblem

©              Forstyrrelser i munnen

©              Øvre luftveier

©              Luftveissystemet

©              Mage– og tarmsystemet

©              Nerve, muskel– og leddlidelser.

©              Smerter i hode

©              Nakkesmerter

©              Ryggsmerter

©              Underlivsproblemer

For øvrig vises det til John Boels hjemmeside, der dette er nærmere beskrevet. Se www.akupunktur2000.dk

John Boel og hans institutt har funnet ut at de kan avhjelpe ca 70% av de klienter som han tar imot

Hvor mange behandlinger?

Ved kroniske smerter må du påregne mange behandlinger over relativt kort tid. Underveis evaluerer vi den fremgang du har hatt for å sammen se hvilken progresjon vi skal ha på behandlingene.

Har du for liten eller ingen fremgang etter de første 3-5 behandlingene kan det være at vi bør avbryte behandlingene. Det er i mange tilfeller ikke mulig å avgjøre virkningen for deg før vi har gjort noen behandlinger.