Kanalisering

Hva er kanalisering

Kanalisering er informasjon som kommer fra en kilde utenfor vårt bevisste Selv, som kan betraktes som åndelige guider, engler eller lignende. Informasjonen kommer gjennom et menneske som opptrer som en formidlingskanal for informasjon. Vesnene som kommer gjennom med informasjon er kjærlighetsfylte vesener som har til hensikt å veilede deg, og ikke manipulere deg. Energiene har full respekt for deg og ditt liv. Informasjonen er ment å være oppbyggende og veiledende. Du kan bli gitt sterke ledetråder til din nåværende situasjon. Det vil ikke bli gitt en lang liste over ting du må gjøre. Guidene er betingelsesløse i sin natur, og har derfor ingen spesiell agenda. Ut fra det som blir sagt vil du selv finne ut av hva du evt. ønsker å gjøre med den informasjonen du får. Uansett hvilken informasjon du får, om det er fra en i den åndelige verden eller fra et fysisk menneske, så husk at det er du selv som sitter i førersetet i ditt liv og har kontrollen.

Mine typer kanalisering

Hos meg kan du få to typer kanalisering.

Den første typen er en spørsmål- og svar kanalisering, der du kan stille spørsmål for å få et annet perspektiv på ting du har spørsmål om. Denne kanaliseringen går valgfritt på norsk eller engelsk. Selve kanaliseringen varer i tre kvarter, der du får spørsmål og svar på en cd med mp3-format (Den må avspilles på pc). De som vanligvis kommer gjennom her er en kombinasjon mellom tre energier; Ditt eget høyere selv, din hovedhjelper og mitt høyere selv. De uttrykker seg med en stemme.

Den andre typen kanalisering kommer som en del av en healingkonsultasjon. Dette er ikke spørsmål og svar, men guider som kommer gjennom og kommenterer ting av betydning for livet ditt. Jeg har sett at de som får slike kanaliseringer må være "klar" til det. Denne typen kanalisering kommer nesten alltid på engelsk, uten at jeg helt vet hvorfor det skal være slik. Denne typen guider kan være alt fra diskarnerte til det enkelte oppfatter som vesener utenfor jorden.

Det viktigste for denne typen kanalisering er ikke selve budskapet, men energien som kommer gjennom. Budskapet er bare en del av den totale energioverføringen som skjer gjennom denne typen kanalisering.

Jeg er ikke i transe under kanaliseringene, og hører godt hva som blir sagt, selv om jeg ikke merker meg med det og husker ikke så mye av det etterpå. Så min bevissthet går bare litt til side, slik at en annen bevissthet får bruke kroppen min som et instrument for å formidle informasjon.

Kanalisering pr telefon

Kanalisering kan også tas pr telefon. Også her får du en cd, som blir tilsendt i posten. Her får du dessverre ikke hørt dine egne spørsmål, kun svar. Når du bestiller kanalisering pr telefon, skjer betaling på forhånd, slik at betalingen er inne på konto senest dagen før konsultasjonen. Har du nettbank, kan betalingen ta kort tid (inntil 2 døgn), men mens du går med giro i bank, har jeg sett inntil 5-6 dager, dersom det er helg mellom. Betal i god tid, så slipper vi å utsette timen din.

Kontonr 4448.12.16696   Se pris

Din forberedelse til kanalisering

Før du kommer til kanaliseringen vil jeg be deg om å tenke gjennom hva du ønsker svar på. Skriv ned dine spørsmål i den rekkefølgen det er viktig å få svar på de slik at du er sikret å få besvart det du brenner mest for. Årsaken er at noen av svarene er ganske utførlige og innholdsrike. For å sikre at du får svar på det viktigste er det derfor en god ide å prioritere på forhånd.

Har du mottatt kanalisering før fra andre kanaler er det viktig å nullstille seg. Ingen kanaler jobber likedan, men bruker sine egne sterke sider, og det lønner seg derfor ikke å sammenligne med andres metoder. Har en venn fått en kanalisering hos meg tidligere, er det også viktig å nullstille deg, for dine behov er andre enn din venns behov. Jeg har opplevd noen få som har opplevd skuffelse over kanaliseringen fordi de sammenligner budskapene med andres budskaper. Hvis din venn har fått flere detaljer enn deg, så er det alltid en god grunn til at det skjer. Skuffelse kan fjerne deg bort fra verdifulle budskaper som du finn.

Å bruke informasjonen i kanaliseringene.

Når folk møter opp til kanalisering har de vanligvis noen spørsmål som er av større betydning for dem akkurat da enn andre ting. Når du har hørt kanaliseringen flere ganger, vil du se at "ny" informasjon dukker opp, - noe du ikke har hørt før. Min forklaring til dette er flere. Det ene er fokuset på dette ene spørsmålet som overskygger de andre tingene som kommer i kanaliseringen. Den andre grunnen er at du går gjennom en utvikling, som gjør at du plutselig oppdager noe nytt som har betydning for livet ditt. Min forståelse av informasjonen i kanaliseringen er at det legger seg i aurafeltet ditt i tillegg til minnet ditt. Når du blir moden til å forstå informasjonen vil du gjøre en oppdagelse av noe "nytt"som har blitt sagt på kassettbåndet.

Noen skriver ned hele kanaliseringen på et papir for å kunne studere det nærmere. Dette kan være arbeidsomt, så det går an å prioritere deler av informasjonen som du kan skrive ned.

Vær oppmerksom på at informasjonen i kanaliseringene ikke vil ha evig verdi for deg i livet, men hvert informasjonsområde kan ha ulik livslengde. Bruk din dømmekraft til å se når du ikke lenger har spesiell nytte av informasjonen i kanaliseringene.

Jeg registrerer at en og annen stiller spørsmål knyttet til helse. Uansett hva som måtte sies, vil jeg anbefale deg å gå til legen hvis du trenger en konsultasjon for å avklare et helsespørsmål. Ikke utsett dette. Skulle du misforstå et svar fra kanaliseringen eller tolke det feil eller være uenig men gi deg for noen du tror vet bedre, kan det i verste fall få farlige konsekvenser å utsette et legebesøk. Kanalisering har aldri som formål å gi en indikasjon på diagnose eller antyde hva som feiler deg, eller om du er frisk. Gå heller en gang for mye til legen, enn en for lite.

En annen viktig ting å få med seg i kanalisering er det som er knyttet til sannhet. Jeg har i alle årene jeg har drevet med kanalisering ønsket at informasjonen var helt sann. Etter hvert som jeg har lært litt mer, så har jeg oppdaget at det er forskjell på informasjon som er sann og som er hensiktsmessig. For eksempel drev jeg for noen år siden og konsulterte den andre siden til stadighet. En gang jeg skulle kjøre gjennom en tunnell spurte jeg om det var fartskontroll I tunnellen. "Nei ikke I dag, men det var i går". Min den gang vane tro  hadde jeg for stor fart i tunnellen og ble tatt i 100 km i timen i 80- sonen i tunnellen. Men politiet hadde fartskontroll der akkurat da. Jeg ble ordentlig fornærmet på åndeverden som løy for meg, og det satt lenge i. Men lærdommen min etter hvert ble at jeg måtte senke farten ned till lovlig grense, for jeg måtte innrømme at jeg hadde blitt verre og verre med fart. Det andre jeg lærte var å stole mer på min egen intuisjon og min egen innsikt istedenfor å stadig lene meg på andres vurderinger, menneske som ånd. Så her var absolutt ikke informasjonen sann, men lærdommene jeg fikk gjorde at den usanne informasjonen var hensiktsmessig, selv om jeg helst skulle lært på en billigere måte.

Er kanaliseringen uten feilkilder? Jeg vil tro at det enkelt kan snike seg inn det vi kaller feil eller kommunikasjonssvikt. Når vi kan observere nærmest daglig hvordan vi mennesker misforstår hverandre på grunn av misforståelser og mistolkninger. Vi har alle forskjellig bagasje med oss i livet, og vurderer gjerne det vi observerer eller hører på bakgrunn av det vi selv har opplevd og forstår i våre egne liv.I kanalisering brukes den informasjonen som kommer gjennom de trossystemer kanalen har, og kanalen kan ha også forskjellig form fra dag til dag. Så derfor må vi ikke gå i den fellen at all informasjon nødvendigvis alltid er perfekt.

En god indikasjon på at du er på rett vei kan være det jeg oftest hører: "Dette har jeg tenkt selv". Bekreftelser på tidligere antakelser kan være en god indikator på at du allerede har rett i det du tenker.

 

Hvordan visste jeg at jeg kunne kanalisere?

Enkelte ting i livet kommer overraskende. Kanalisering er en slik ting. Jeg hadde sett på hvordan mennesker som kanaliserte kom med informasjon fra andre siden, men jeg hadde ikke forestilt meg at det var noe jeg selv kunne lære. Les mer

Hva opplever du når du sitter og mottar en kanalisering?

Kanalisering oppleves veldig forskjellig. Nedenfor listes opp en del typiske reaksjoner og vanlige følelser som kan oppleves gjennom og etter en kanalisering. Punktene er i tilfeldig rekkefølge.

  1. Mange opplever at en varme mens kanaliseringen skjer. Det kan være bare i hodet eller i hele kroppen. Dette mener jeg skyldes at du som mottar budskapet føler samme energi som den energi som går gjennom meg som kanal.
  2. Noen opplever glede eller en følelse av opprømt stemning.
  3. Andre opplever skuffelse. Årsaken kan være at forventningene dine kan være for store, eller at svarene du får ikke svarer til det du hadde forventet. En tredje årsak kan ha med den energien som tilføres i kanaliseringen. Energien kan treffe punkter inni deg som utløser en følelse av skuffelse. I de fleste tilfeller går denne skuffelsen over når du hører kassetten på nytt eller du får bearbeidet inntrykkene fra kanaliseringen.
  4. Noen rapporterer om følelse av kuldegysninger. Disse gysningene har ikke med ubehagelige opplevelser å gjøre, men tvert imot en følelse av gjenkjennelse, følelse av sannhet eller rett og slett en slags healing som foregår.
  5. Enkelte føler at informasjonen i kanaliseringen fører til en ny tenkemåte på sikt. Den umiddelbare reaksjon på en kanalisering og den som kommer på sikt behøver ikke være den samme. Informasjon som kunne virke skjult eller uforståelig ved første gangs høring kan gi mening når tiden går.

Vær varsom!

Det er en del punkter det er viktig å være klar over med kanalisering.

  1. En kanalisering skal aldri være kommanderende. Det skal alltid være gitt deg en mulighet til å velge. Mennesket har fri vilje. En guide fra den andre siden vil alltid respektere menneskets frie valg.
  2. Den som kanaliserer er en kanal. Budskapet vil alltid siles gjennom denne kanalen, slik at den alltid vil være preget av denne personens begrepsapparat og til dels oppfattelsesevne.
  3. Bruk alltid din skjelneevne og vurder hvilken informasjon som er til nytte for deg og hva som ikke tjener deg.

Ellers anbefaler jeg de rådene som Lee Caroll (som kanaliserer Kryon) har på sin hjemmeside (Se "About Channelling")