TWO HEARTS HEALING

Brannanvegen 2, 7863 Overhalla - Mobil 971 11 463 - E-post: miando@online.no

Hjem

Kanalisering

Hva er kanalisering

Kanalisering er informasjon som kommer fra en kilde utenfor vårt bevisste Selv, som kan betraktes som åndelige guider, engler eller lignende. Informasjonen kommer gjennom et menneske som opptrer som en formidlingskanal for informasjon. Vesenene som kommer gjennom med informasjon er kjærlighetsfylte vesener som har til hensikt å veilede deg, og ikke manipulere deg. Energiene har full respekt for deg og ditt liv. Informasjonen er ment å være oppbyggende og veiledende. Du kan bli gitt sterke ledetråder til din nåværende situasjon. Det vil ikke bli gitt en lang liste over ting du må gjøre. Guidene er betingelsesløse i sin natur, og har derfor ingen spesiell agenda, og du har fri vilje. Ut fra det som blir sagt vil du selv finne ut av hva du evt. ønsker å gjøre med den informasjonen du får. Uansett hvilken informasjon du får, om det er fra en i den åndelige verden eller fra et fysisk menneske, så husk at det er du selv som sitter i førersetet i ditt liv og har kontrollen. Du MÅ ikke gjøre det andre råder til, men kanskje inspirer det deg til å gjøre gode valg til beste for deg.

Min type kanalisering

Kanaliseringen er et spørsmål- og svar kanalisering, der du kan stille spørsmål for å få et annet perspektiv på ting du har lurer på. Denne kanaliseringen går valgfritt på norsk eller engelsk (norsk er standard så lenge du ikke ber om noe annet). Selve kanaliseringen varer i tre kvarter, der du får opptak av timen tilsendt på e-post eller Messenger i mp3-format. (De fleste telefoner, pc-er eller nettbrett kan spille av dette formatet. Hvis ikke tror jeg det går an å laste ned noen tillegg fra nettet.

De siste årene har det hovedsakelig vært en guide som kaller seg «Maria» som kommer gjennom. Maria er et anagram for «I am Ra»

Det viktigste for denne typen kanalisering er ikke selve budskapet, men energien som kommer gjennom. Budskapet er bare en del av den totale energioverføringen som skjer gjennom denne typen kanalisering. Det er kanskje vanskelig å forstå eller tro på. Hensikten med at du får det på opptak er at du kan høre det flere ganger. Og det er her kundene forteller meg at det er som budskapet endrer seg når du hører det flere ganger og kanskje lar det ligge en stund, f.eks ved at:

Jeg er ikke i full transe under kanaliseringene, og hører godt hva som blir sagt, selv om jeg ikke merker meg med det og husker ikke så mye av det etterpå. Så min bevissthet går bare litt til side, slik at en annen bevissthet får bruke kroppen min som et instrument for å formidle informasjon. Jeg bruker si at det er som om det kommer en stråle ovenfra som legger igjen informasjon, og så kommer det ut munnen. Altså jeg rekker ikke å tenke ordene før de kommer ut.

Kanalisering pr telefon

Kanalisering kan også tas pr telefon eller annet medium med lyd/bilde. Også her får du oversendt på e-post eller Messenger. Her får du dessverre ikke hørt dine egne spørsmål, kun svar. Det pleier aldri å være et problem.

Din forberedelse til kanalisering

Før du kommer til kanaliseringen vil jeg be deg om å tenke gjennom hva du ønsker svar på. Skriv ned dine spørsmål i den rekkefølgen det er viktig å få svar på dem slik at du er sikret å få besvart det du brenner mest for. Årsaken er at noen av svarene er ganske utførlige og innholdsrike. For å sikre at du får svar på det viktigste er det derfor en god ide å prioritere på forhånd.

Har du mottatt kanalisering før fra andre kanaler er det viktig å nullstille seg. Ingen kanaler jobber likedan, men bruker sine egne sterke sider, og det lønner seg derfor ikke å sammenligne med andres metoder. Har en venn fått en kanalisering hos meg tidligere, er det også viktig å nullstille deg, for dine behov er andre enn din venns behov. Jeg har opplevd noen få som har opplevd skuffelse over kanaliseringen fordi de sammenligner budskapene med andres budskaper. Hvis din venn har fått flere detaljer enn deg, så er det alltid en god grunn til at det skjer. Skuffelse kan fjerne deg bort fra verdifulle budskaper som du får i materialet.

Å bruke informasjonen i kanaliseringene.

Når folk møter opp til kanalisering har de vanligvis noen spørsmål som er av større betydning for dem akkurat da enn andre ting. Når du har hørt kanaliseringen flere ganger, vil du se at "ny" informasjon dukker opp, - noe du ikke har hørt før. Min forklaring til dette er flere. Det ene er fokuset på dette ene spørsmålet som overskygger de andre tingene som kommer i kanaliseringen. Den andre grunnen er at du går gjennom en utvikling, som gjør at du plutselig oppdager noe nytt som har betydning for livet ditt. Min forståelse av informasjonen i kanaliseringen er at det legger seg i aurafeltet ditt i tillegg til minnet ditt. Når du blir moden til å forstå informasjonen vil du gjøre en oppdagelse av noe "nytt" som har blitt sagt på opptaket.

Noen skriver ned hele kanaliseringen på et papir for å kunne studere det nærmere. Dette kan være arbeidsomt, så det går an å prioritere deler av informasjonen som du kan skrive ned.

Vær oppmerksom på at informasjonen i kanaliseringene ikke vil ha evig verdi for deg i livet, men hvert informasjonsområde kan ha ulik livslengde. Bruk din dømmekraft til å se når du ikke lenger har spesiell nytte av informasjonen i kanaliseringene.

Jeg registrerer at en og annen stiller spørsmål knyttet til helse. Uansett hva som måtte sies, vil jeg anbefale deg å gå til legen hvis du trenger en konsultasjon for å avklare et helsespørsmål. Ikke utsett dette. Skulle du misforstå et svar fra kanaliseringen eller tolke det feil eller være uenig med det, så ikke gi noen autoriteter (f.eks det du hører i kanaliseringen) den kraft at du tror de vet bedre enn deg de svarene som du heller bør skaffe deg hos kompetent helsepersonell. Det kan i verste fall få farlige konsekvenser å utsette et legebesøk. Kanalisering har aldri som formål å gi en indikasjon på diagnose eller antyde hva som feiler deg, eller om du er frisk. Gå heller en gang for mye til legen, enn en for lite.

En annen viktig ting å få med seg i kanalisering er det som er knyttet til sannhet. Jeg har i alle årene jeg har drevet med kanalisering ønsket at informasjonen var helt sann. Etter hvert som jeg har lært litt mer, så har jeg oppdaget at det er forskjell på informasjon som er sann og det som er hensiktsmessig. For eksempel drev jeg for noen år siden og konsulterte den andre siden til stadighet. En gang jeg skulle kjøre gjennom en tunnel spurte jeg om det var fartskontroll i tunnelen. "Nei ikke I dag, men det var i går". Min den gang vane tro hadde jeg for stor fart i tunnelen og ble tatt i 100 km i timen i 80- sonen i tunnelen. For politiet hadde fartskontroll der akkurat da. Jeg ble ordentlig fornærmet på åndeverden som løy for meg, og det satt lenge i. Men lærdommen min etter hvert ble at jeg måtte senke farten ned til lovlig grense, for jeg måtte innrømme at jeg hadde blitt verre og verre med fart. Jeg kunne faktisk skadet meg i trafikken om dette hadde fortsatt. Det andre jeg lærte var å stole mer på min egen intuisjon og min egen innsikt istedenfor å stadig lene meg på andres vurderinger, menneske som ånd. Så her var absolutt ikke informasjonen sann, men lærdommene jeg fikk gjorde at den usanne informasjonen var hensiktsmessig, selv om jeg helst skulle lært på en billigere måte.

Er kanaliseringen uten feilkilder? Jeg vil tro at det enkelt kan snike seg inn det vi kaller feil eller kommunikasjonssvikt. Når vi kan observere nærmest daglig hvordan vi mennesker misforstår hverandre på grunn av misforståelser og mistolkninger. Vi har alle forskjellig bagasje med oss i livet, og vurderer gjerne det vi observerer eller hører på bakgrunn av det vi selv har opplevd og forstår i våre egne liv. I kanalisering brukes den informasjonen som kommer gjennom de trossystemer kanalen har, og kanalen kan også ha forskjellig dagsform fra dag til dag. Så derfor må vi ikke gå i den fellen at all informasjon nødvendigvis alltid er helt perfekt. – Vi må alltid bruke vår skjelneevne.

En god indikasjon på at du er på rett vei kan være det jeg oftest hører: "Dette har jeg tenkt selv". Bekreftelser på tidligere antakelser kan være en god indikator på at du allerede har rett i det du tenker.

Hvordan visste jeg at jeg kunne kanalisere?

Enkelte ting i livet kommer overraskende. Kanalisering er en slik ting. Jeg hadde sett på hvordan mennesker som kanaliserte kom med informasjon fra andre siden, men jeg hadde ikke forestilt meg at det var noe jeg selv kunne lære. 

Hva opplever du når du sitter og mottar en kanalisering?

Kanalisering oppleves veldig forskjellig. Nedenfor listes opp en del typiske reaksjoner og vanlige følelser som kan oppleves gjennom og etter en kanalisering. Punktene er i tilfeldig rekkefølge.

 1. Kanaliseringen åpnes alltid med at den som kommer gjennom presenterer seg, og vanligvis er det "Maria"
 2. «Maria» starter med en innledning før du i det hele tatt får begynne å stille spørsmål. Generelt kan du si at denne innledningen enten er om deg eller til deg, eller en kombinasjon av begge deler. Innledningen varer vanligvis 5-10 minutter. Deretter får du starte med ditt første spørsmål. Og deretter får du stille de viktigste spørsmålene først, så det du trenger mest kommer først og du rekker det viktigste om du har mange spørsmål.
 3. Noen opplever at en varme mens kanaliseringen skjer. Det kan være bare i hodet eller i hele kroppen. Dette mener jeg skyldes at du som mottar budskapet føler samme energi som den energi som går gjennom meg som kanal.
 4. Noen opplever glede, takknemlighet eller en følelse av opprømt stemning.
 5. Andre opplever skuffelse. Årsaken kan være at forventningene dine kan være for store, eller at svarene du får ikke svarer til det du hadde forventet. En tredje årsak kan ha med den energien som tilføres i kanaliseringen. Energien kan treffe punkter inni deg som utløser en følelse av skuffelse. I de fleste tilfeller går denne skuffelsen over når du hører opptaket på nytt eller du får bearbeidet inntrykkene fra kanaliseringen.
 6. Noen rapporterer om følelse av kuldegysninger. Disse gysningene har ikke med ubehagelige opplevelser å gjøre, men tvert imot en følelse av gjenkjennelse, følelse av sannhet eller rett og slett en slags healing som foregår.
 7. Enkelte føler at informasjonen i kanaliseringen fører til en ny tenkemåte på sikt. Den umiddelbare reaksjon på en kanalisering og den som kommer på sikt behøver ikke være den samme. Informasjon som kunne virke skjult eller uforståelig ved første gangs høring kan gi mening når tiden går.
 8. Noen kjenner også på en nervøs følelse før det starter. Det har nok ikke noe med meg å gjøre, men med det som skal skje. Tidligere følte jeg meg veldig nervøs selv før det hele startet. Etter hvert forsto jeg at det var den som skulle komme jeg tok inn.

Vær varsom!

Det er en del punkter det er viktig å være klar over med kanalisering.

 1. En kanalisering skal aldri være kommanderende. Det skal alltid være gitt deg en mulighet til å velge. Mennesket har fri vilje. En guide fra den andre siden vil alltid respektere menneskets frie valg.
 2. Den som kanaliserer, er en kanal. Budskapet vil alltid siles gjennom denne kanalen, slik at den alltid vil være preget av denne personens begrepsapparat og til dels oppfattelsesevne. Og kanalen kan ha gode og dårlige dager, og det kan være gode og dårlige mottaksforhold.
 3. Bruk alltid din skjelneevne og vurder hvilken informasjon som er til nytte for deg og hva som ikke tjener deg.
 4. Hvis du er desperat etter kjappe løsninger må du være ekstra forsiktig. Ikke løp og gjør det du tror du nettopp har hørt. Tenk deg godt om og ta godt gjennomtenkte beslutninger. Så ikke legg livet ditt i hendene på noen som følge av at du er i en desperat situasjon. Da har du dessverre ikke noen andre å skylde på enn deg selv om det ikke gir det ønskede resultat.
 5. Åndeverden gir deg veldig sjelden et bestemt ja eller et bestemt nei. Det ligger som regel noe mer bak enn det. Jeg opplever at åndeverden gir deg informasjon om sannsynligheter, som ofte er avhengig av flere faktorer som ikke er så lett å kontrollere eller forstå. Så hva om utfallet av en sak kan være 49,9% ja og 50,1% nei. Da er det ikke så langt mellom de to sannsynlighetene. Og hva om det tipper den andre veien pga den frie viljen vi alle har og at saker utenfor vår kontroll skjer? Da kan absolutt ja eller nei fort bli feil, og noen ganger katastrofalt.

Ellers anbefaler jeg de rådene som Lee Caroll (som kanaliserer  Kryon)  har på sin hjemmeside (Se "About Channelling")